Socialinės paslaugos

Socialinio darbuotojo, dirbančio sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijos ir atsakomybė:

1)    Paciento socialinės situacijos įvertinimas. Surinkti ir kaupti informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką; tarpininkauti tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento; sudaryti individualų socialinės pagalbos pacientui planą; numatyti socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus. 

2)    Informacijos teikimas ir konsultavimas Apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų; apie pacientų teises ir galimybes konkrečiu atveju; kaip elgtis esant problemų, konfliktų, iškilusių dėl paciento sveikatos būklės pakitimų; apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padėti jas pasirinkti;

3)    Pagalba tvarkant dokumentus Padėti tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose;

4)    Paciento artimųjų informavimas ir konsultavimas Išaiškinti pagalbos poreikius ir pasiūlyti priemones 

5)    Organizuoti ir dirbti su pacientu, pacientų grupėmis, 

6)    Bendradarbiavimas ir koordinavimas savo veiklos su kitomis institucijomis Atstovauti ir ginti paciento teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose bei organizuoti juridinę pagalbą; koordinuoti santykius su šeima, darboviete ir padėti spręsti iškilusius konfliktus; rengti paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus, raštu pranešti savivaldybės globos ir rūpybos skyriui apie pacientui reikalingas socialines paslaugas, sprendžiant paciento socialines problemas, bendradarbiauti su gydytojais, slaugos specialistais, 

7)    Įtraukimas į pagalbos procesą Įtraukti paciento šeimą ir artimuosius; 

8)    Kontroliuoti ir rekomenduoti socialinių paslaugų tęstinumą.

9)    Veiklos tobulinimas Domėtis socialinio darbo sveikatos apsaugos sistemoje patirtimi ir pasiekimais, taikyti pažangią patirtį; vertinti savo pagalbos efektyvumą konkrečiam asmeniui ir siūlyti darbo gerinimo priemones, rengti socialinės veiklos ataskaitas ir pranešimus.

© 2011–2024 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Adresas

Jūros gatvė 4, Klaipėda

Pašto kodas - 92118 Klaipėda

Kontaktai

Telefonas +37067757891

Fiksuoto ryšio telefono numeris 846 493370

El. paštas  info@klaipedoshospisas.lt

Registracija pas specialistus https://ipr.esveikata.lt

Rekvizitai

Įmonės kodas - 302646859

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Sąskaita LT207300010126708953

„Swedbank“

ES projektas

Svetainėje naudojami cookies. Išsamiau.